Бейкър Тили Югоизточна Европа е независим член на Baker Tilly International, който извършва своята дейност в рамките на една унифицирана структура, управлявана от централен управленски екип, работещ посредством 7 офиса в 5 държави, с 27  директора и над 350 професионалиста.

Нашият ангажимент е да предложим различен подход за нашите клиенти, нашите хора, нашите общности и нашата професия. Ние постигаме тази цел посредством силата на добрите отношения, добрите разговори и доброто бъдеще.

Нашият подход при обслужване на клиентите е чрез единна контактна точка, за да се гарантира бърз, проактивен отговор във всички области, в които предлагаме услуги. Нашите отношения с клиентите ни позволяват да разберем техния свят днес и да им предоставим експертиза, която оформя тяхното утре. Ние даваме смислени решения на нашите клиенти за разрешаването на най-належащите им проблеми и не пропускаме нови възможности.

Нашата професия е динамична, а нашата иновативна мрежа от фирми осигурява за членовете на екипа перспективни възможности на всеки етап от тяхната кариера. Нашето стабилно географско присъствие позволява пълно покритие на Балканския регион, което ни дава възможност да натрупаме обширен опит в държавите, в които нашите клиенти работят. Ние оформяме нашата професия посредством лидерски роли в ключови организации, а глобалното влияние на нашата мрежа ни прави изключителни защитници на нашата професия.