Нашият стълб за социална отговорност включва дейности в областта на даренията, спонсорството, доброволчеството и корпоративното лидерство.

Със сигурност получаваме и печелим много от нашите публики. Но ние имаме задължението и отговорността да върнем обратно на обществото си. Няма по-голямо удовлетворение от това да видиш резултатите от собствените си действия да допринасят за подобряването на този свят.

Нашите планове за социална отговорност се фокусират най-вече върху подкрепата към хора и групи, нуждаещи се от помощ. Независимо дали това е финансова, медицинска, психологическа или друга помощ.

Ние насърчаваме доброволческите дейности, така че нашите хора да се включват възможно най-много.

Годишните ни планове могат да включват:

  • Корпоративни лидерски действия, които се фокусират върху споделянето на нашите знания и опит с нашите заинтересовани страни, като организират и предлагат безплатен достъп до събития, публикации, анкети и т.н.
  • Доброволчески дейности в подкрепа на въпросите, свързани с околната среда и здравето / безопасността, подпомагайки възможно най-широки социални групи и в същото време предлагайки личностно развитие на нашите доброволци.
  • Благотворителни акции, включително дарения и спонсорства, както и акции за набиране на средства.
  • Предлагане на про-боно професионални услуги на благотворителни асоциации.
  • Мотивиране на нашите хора да участват в обществени организации.
  • Предлагане на награди на студенти и счетоводители стажанти.