Нашата фирма инвестира в хората, като развива техните умения и ги насърчава да участват в успеха на компанията. Нашите учебни програми, и план за кариерно развитие, гарантират, че в допълнение към повишаването на техническата компетентност, нашите хора получават необходимите познания и умения. Това постигаме чрез комбинация от формално вътрешно обучение, външни курсове и обучение на работното място.

ICAEW – Одобрена практика за обучение

Бяхме оправомощени от Института на дипломираните експерт счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) да назначаваме и обучаваме експерт счетоводители в Кипър.

 

ACCA – Одобрен CPD Работодател

На нашето дружество беше присъден статут на Одобрен CPD Работодател (Approved CPD Employer) от Асоциацията на дипломираните експерт счетоводители (ACCA) като признание за плана за непрекъснато професионално развитие, която осигуряваме за тези служители, които са членове на ACCA.

 

ACCA – Одобрена практика за обучение

Бяхме оправомощени от Асоциацията на дипломираните експерт счетоводители (ACCA) да обучаваме експерт счетоводители .