Ние предлагаме услуги от най-висок стандарт, за да добавим стойност към техния бизнес, включително:

а. Управление на проекти

Като вашата единна точка за контакт ние можем да гарантираме, че всички необходими действия са предприети и последвани, за да се създаде Алтернативен Инвестиционен Фонд (AIF)

б. Лицензиране на фондове

Избирайки правилната структура и тип AIF, в зависимост от вашите нужди, можем да подготвим и подадем заявлението за регистрация на фонда, докато не бъде одобрено от регулиращия орган.

в. Външен/вътрешен одит

Ние извършваме годишен задължителен одит и междинен преглед на финансовите отчети, изготвени съгласно Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО), заедно със службите за вътрешен одит в съответствие с необходимата регулаторната отчетност. Това включва и периодичен преглед на вътрешните процеси и процедури на фонда.

г. Данъчни консултации

Можем да консултираме по много необходими въпроси в областта на данъчното планиране, по време на които фондът е създаден.

д. Бизнес, риск и корпоративни услуги

Нашите професионални сътрудници ще поемат всички необходими функции на AIF, включително следните:

∙ Административни услуги

o Спазване на нормативната уредба

o Счетоводство и нетни оценки на активи

∙ Секретарски и офис услуги

∙ Спазване правилата срещу изпирането на пари и управление на риска

Свържете се с нас