Потребностите на Вашата организация са уникални за Вашата индустрия, както и специфичните предизвикателства, пред които е изправена тя. Увеличените регулаторни изисквания и промените в глобалния бизнес водят до по-високи очаквания на акционерите, което от своя страна създава предизвикателства за ръководствата на всички организации.

Всяка една организация е в различна позиция от гледна точка на нуждата й от персонализиран подход, за да реализира целите си. Това включва одиторски услуги или договорени процедури върху финансова информация, които могат да бъдат предоставени от нашите специалисти.

За да изпълнят правните изисквания и удовлетворят потребностите на кредиторите, акционерите и другите заинтересовани лица, нашите клиенти ценят високата сигурност на нашите услуги. Нашият прагматичен подход добавя стойност и подобрява резултатите от дейността, благодарение на ангажираността ни към високите нива на качество и професионалните стандарти.

Ние използваме одиторска методология, базирана на риска, като полагаме усилия за разбирането на организацията на нашите клиенти, техните цели, ключовите рискове за бизнеса, дейността и финансовите процеси. Това осигурява високоефективно обслужване, комбинирано с допълнителна стойност за нашите клиенти.

Свържете се с нас

Galina Lokmadjieva

Partner, Head of Assurance Services, Financial Services

Ivaylo Yanchev

Director, Assurance & Advisory Services

Svilena Todorova

Director, Assurance & Advisory Services

Tsvetana Stefanina

Partner, Assurance Services

Andreas Pittakas

Country Managing Partner

Maria Kaffa

Senior Partner, Assurance & Advisory Services

Moisis Aristidou

Partner, Assurance & Fund Services

Spyros Grouits
Spyros Grouits

Country Managing Director, Head of Financial Services

Ruxandra Bilius

Head of Assurance Services

Moisis Aristidou

Partner, Assurance & Fund Services

Constantin Agafita

Senior Manager, Assurance Services