Нашите познания в бранша, в комбинация с одиторската ни експертиза, могат да осигурят съответната информация през целия процес на одит на финансовите отчети.

При определяне на одит целите на ангажимента, ние се запознаваме с Вашата бизнес структура и разработваме одит план, който да отговаря на потребностите Ви и да ни позволи да обърнем внимание на по-комплексни въпроси. Като използваме нашата глобална одиторска методология и усъвършенстван инструментариум, ние ще бъдем в състояние да идентифицираме изключенията и да проведем анализи с високо качество.

Одитът на финансови отчети включва:

  • Представяне на одиторски доклад върху финансовите отчети, които са изготвени в съответствие с МСФО (Международните стандарти за финансов отчет)
  • Преглед на финансова информация и доклади
  • Договорени процедури
Свържете се с нас