Повишеното разпространение на МСФО в световен мащаб, в комбинация с безпрецедентния темп на въвеждане на нови изисквания,  го превръщат в общ език за финансовото отчитане.

Ръководните органи на компаниите получават информация във връзка с развитието на МСФО, за да може да оценят ефекта от това и да осигурят своевременното въвеждане на новите изисквания.

Консултантските услуги по МСФО включват:

  • Въвеждане на нови счетоводни стандарти
  • Подкрепа при преминаване към МСФО
  • Третиране на комплексни сделки.
Свържете се с нас