Подходящите курсове за обучение могат да удовлетворят конкретни потребности на клиента, свързани с даден МСФО или с промени в него. Те се провеждат от експерти по МСФО, които могат да Ви насочват в хода на практическото приложение на счетоводните изисквания.

Свържете се с нас