Ние предоставяме широк обхват от услуги, за да подпомогнем ежедневните Ви дейности и при изпълнението на отговорностите, свързани с управлението на Вашето дружество, както от финансова, така и от гледна точка на самото управление.

Предложенията ни за ежедневни услуги включват счетоводни услуги, управленско счетоводство, ТРЗ и изготвяне на задължителни финансови отчети.

Ние предоставяме надеждни и сигурни услуги в подкрепа на бизнеса, независимо от размера и комплексността на организацията.

Свържете се с нас

Nedyalko Apostolov

Partner, Assurance Services

Spyros Grouits
Spyros Grouits

Country Managing Director, Head of Financial Services

Constantin Agafita

Senior Manager, Assurance Services