Всяка сделка има данъчни ефекти, независимо дали става въпрос за придобиване, продажба, рефинансиране или преструктуриране.

Пазарната динамика, иновациите, промените в правните условия, световната конкуренция и разходите затрудняват организациите при преценката дали са добре позиционирани за посрещане на тези предизвикателства. Корекциите в портфейла чрез придобиване, продажба, рефинансиране или преструктуриране са от жизненоважно значение.

Нашите детайлни, свързани с данъчното облагане, професионални умения и браншови познания, както и глобалната мрежа на Baker Tilly, са ангажирани редовно като данъчен консултант в проекти с голям мащаб, а често и трансгранични проекти. Нашите клиенти включват групи от дружества, семейни бизнеси, инвестиции в рисков капитал и фондове с частен капитал.

Нашите професионалисти могат да Ви помогнат да идентифицирате стратегическите данъчни въпроси за Вас и да ги доразвиете в контекста на Вашата сделка и бъдещата стратегия за Вашия бизнес.

Услугите по данъчно консултиране на сделки включват:

  • Структуриране
  • дю дилиджънс
  • консултиране при рефинансиране
  • Насоки при проникване на нови пазари

 

Свържете се с нас