Нуждите на вашата организация са уникални за вашата индустрия, заедно с конкретните предизвикателства, пред които е изправена. Повишените регулаторни изисквания и промени в световния бизнес пейзаж, увеличават изискванията на заинтересованите страни, което води до предизвикателства за управлението сред всички организации.

Всяка организация е в специфично положение и се нуждае от индивидуален подход, за да постигне целите си. Нашите услуги, свързани с отчитане по МСФО включват:

  • Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни управленски отчети и доклади
  • Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни консолидирани управленски отчети и доклади
  • Изготвяне на междинен, самостоятелен или консолидиран финансов отчет съгласно Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)

Използвайки нашите специалисти, Бейкър Тили може да постави набор от цифри в перспектива, които можем да обсъдим с вас, за да определим какво всъщност казват управленските отчети за състоянието на вашия бизнес.

Свържете се с нас