Ние предлагаме цялостен пакет ТРЗ услуги, които са съобразени с индивидуалните потребности на всеки клиент и включват изчисляване на заплати и изготвяне на отчети за заплатите, както и изготвяне на справка за дължимите социални и здравни осигуровки и данък върху доход на служителите, така изготвените документи съдържат следната информация за всеки служител):

 • Основна заплата
 • Начислена сума за трудов стаж и професионален опит./ако се дължи/
 • Информация за начислени други доходи/бонус, награди и премии/ и обезщетения във връзка с временна нетрудоспособност.
 • Брутна сума на възнаграждението за съответният месец
 • Вноски за социално осигуряване
 • Вноски за социално осигуряване в допълнителен пенсионен фонд.
 • Определяне на дължимият данък върху дохода, който е получил служителя ДОД (данък върху доходите на физическите лица)
 • Вноски за здравни осигуровки
 • Нетна сума за плащане
 • Уведомяване на местните власти / институции/ за всякакви промени в персонала на организацията (наемане и освобождаване)
 • Изготвяне на месечни фишове за заплати (за всеки отделен служител)
 • Изготвяне на отчет за банковите преводи (за изплащането на заплатите)
 • Изготвяне и предаване на декларации, приложения и удостоверения към НОИ и НАП
 • Плащане към НАП на дължимите социални и здравни осигуровки, и данък върху доход.
Свържете се с нас