Висшето ръководство на бизнеса често изпитва разочарование от реалните или предполагаеми резултати от работата на ИТ. Също толкова обичайно е непредприемането на целенасочени действия за справянето с тези предизвикателства. По същия начин, цялата организация често изпитва осезаема корпоративна „раздяла с илюзиите“, произтичаща от неблагоприятно технологично позициониране и липса на сила и бързина. Подобно разочарование може понякога да се изпита и като пряк резултат от досега с ИТ, които не отговарят на основни характеристики на бизнеса, като например придържане към бюджета и спазване на договорени крайни срокове.

Ако като бизнес лидер Вие чувствате, че ИТ проекти или резултати излизат извън Вашия контрол, ние сме разработили Специализирани консултантски решения, които да Ви помогнат да планирате, проектирате, изпълните и контролирате ясен път напред към Вашата цифровизация и технологични инициативи, по начин, който е обвързан с мисията и целите на бизнеса, както и с организационната култура.

Специализираният консултантски екип на Baker Tilly е демонстрирал задълбочени познания и практически опит, придобит от работа в множество стратегически индустрии, в това число Банково дело, Застраховане, Търговия на дребно, Производство, Валутна търговия, Технологии, Бързооборотни стоки, Фармация и други, което ни позволява да разработваме и предоставяме фокусирани решения в подкрепа на Вашата бизнес стратегия и цели. За да постигнем това, ние прилагаме нашият уникален опит, стабилни и проверени методики, тотална отдаденост и практически подход за реализация при инициирането и управлението на движени от технологиите иновации във Вашия бизнес.

Ако визията и стратегията за бъдещето на Вашата организация отразяват преосмислянето на Вашия бизнес чрез стратегии за цифровизация и технологични инициативи, ние сме убедени, че можем да Ви осигурим осезаеми и измерими резултати посредством бързи и гъвкави подходи, които могат да удовлетворят дори най-специфичните потребности на нашите клиенти.

Свържете се с нас

Anestis Dimopoulos

Head of IT Audit & Consulting Services, Assurance Services

Anestis Dimopoulos

Head of IT Audit & Consulting Services, Assurance Services

Anestis Dimopoulos

Head of IT Audit & Consulting Services, Assurance Services

Anestis Dimopoulos

Head of IT Audit & Consulting Services, Assurance Services

Anestis Dimopoulos

Head of IT Audit & Consulting Services, Assurance Services