Въвеждането от Парламента на ЕС на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), който е в сила от 25 май 2018 година, е най-голямата промяна в законодателството за защита на данните за последните 20 години.

Всяка организация трябва да оцени своята позиция и да установи дали е в съответствие с изискванията на ОРЗД. Подготовката за новата регулаторна рамка може да се окаже сложен процес, който изисква набор от специализирани и допълващи се умения и опит в сферата на бизнеса, технологиите, спазването на законодателството и правото.

Имайки възможността да работим с множество клиенти от различни индустрии и с различни размери, ние сме убедени, че ще успеем да съдействаме на нашите клиенти при изготвянето на ефективен стратегически план, основан на принципа за “неприкосновеност на личния живот” и пълно спазване на ОРЗД.

Нашите консултантски услуги по ОРЗД са гъвкави и проектирани по такъв начин, че да обхванат потребностите на организациите независимо от настоящото им ниво на зрялост, както е описано по-долу.

Оценка на зрелостта от гледна точка на принципа за „неприкосновеност на личния живот“

Обикновено краткосрочни ангажименти, те включват събирането на информация, работни срещи с определени ръководители и подготовка, предаване и представяне на резултата от работата. Ключовите резултати от тази първоначална фаза на „пътуването“ в ОРЗД включват изключително практически съвети за връзката Хора – Процес – Технология, отразяващи:

  • идентифициране на пропуските от гледна точка на ОРЗД, с определяне на приоритети за риск и сложност на изпълнението
  • план за график на проекта за извършване на препоръчаните действия, с ясни индикации за екипа, отделите и уменията, които се ангажират, и
  • информация за бюджета (където е възможно) на инвестициите и свързаните с тях разходи.

Решения за съответствие с ОРЗД и подкрепа при сертифициране

Изпълнението на одобрените действия за постигане на съответствие с ОРЗД, с участието и сътрудничеството на определения за целта персонал на клиента, отразява дейностите за връзката Хора, Процес и Технология, и включва регулярно управление на проекта по отношение на възложените на нашия екип действия. По желание на нашия клиент тук могат да се включат и правни консултантски услуги, както и подготовка за получаване на акредитирани сертификации за съответствие с ОРЗД.

Типичните области, включени в обхвата, са извършване на подобрения в процеса „Неприкосновеност на личния живот“; политики за неприкосновеност на личния живот и сигурност; рамки на Договори за обработка на данни; създаване на Списък за обработка на данни в съответствие с член 30; Отговор при инциденти и управленски процеси; управленска рамка за Правата на потребителите съгласно ОРЗД; дефиниране на политики за Съхранение на данните; подобряване на договорите с трети лица; и механизми за управление на противоречащи си регулаторни и правни задължения.

 Аутсорсинг услуги за защита на данните

С подкрепата на подходящите процеси и персонал, притежаващи високи умения и опит (с допълнителна правна подкрепа като допълнителна възможност), ние сме горди със способността си да съдействаме на местните и международните организации с много висок стандарт за качество и фокус върху клиента посредством централизирано доставяне на услуги.

Нашите комбинирани услуги, включващи съдействие на място, дистанционно съдействие по електронна поща и телефон, на база 24 x 7, са проектирани по такъв начин, че да осигурят стабилен комфорт за нашите клиенти, при което те да разполагат с достъп и да получават съдействие от вида и в момента, в който се нуждаят от такова, особено в критични ситуации.

Свържете се с нас