Специализирани консултантски решения

Ръководството често бива разочаровано от реалния или възприет провал на информационните технологии (ИТ) да доставят необходимото. Също толкова често не се предприемат съгласувани действия за справяне с подобни предизвикателства. По същия начин цялата организация често изпитва видимо корпоративно разочарование, произтичащо от неблагоприятно технологично позициониране и липса на необходимото умение и гъвкавост. Подобно разочарование понякога може да бъде прието като пряк резултат от представата за ИТ, която може да бъде свързана с това, че не се следват основни бизнес качества, като спазване на бюджета и изпълнение на договорени срокове.

Ако като бизнес лидер смятате, че вашите ИТ начинания или тяхното изпълнение излиза извън контрол, нашите Специализирани консултантски решения са създадени, за да ви помогнат да планирате, проектирате, изпълнявате и наблюдавате ясно вашите инициативи свързани цифровизация и технологии по начин, който е съобразена с мисията и целите на бизнеса и културата на организацията.

Специализираният консултантски екип на Baker Tilly има доказани задълбочени познания и практически опит в множество стратегически отрасли, включително банкиране, застраховане, търговия на дребно, производство, Forex, технологии, FMCG, фармацевтични продукти и други, което ни позволява да проектираме и доставяме фокусирани решения в подкрепа на вашите бизнес стратегии и цели. За да направим това, ние използваме нашия несравним опит, стабилни и изпитани методологии, цялостна ангажираност и практически подход за внедряване, с цел започване и ръководене на технологично ориентирани иновации във вашия бизнес.

Ако визията и стратегията за бъдещето на вашата организация отразяват преоткриването на вашия бизнес чрез стратегии за дигитализация и технологични инициативи, то ние сме уверени, че можем да предоставим осезаеми и измерими резултати чрез гъвкави и издръжливи подходи, които могат да удовлетворят дори най-специфичните нужди на нашите клиенти.

Технологична трансформация

Ръководството често бива разочаровано от реалния или възприет провал на информационните технологии (ИТ) да доставят необходимото. Също толкова често не се предприемат съгласувани действия за справяне с подобни предизвикателства.

Нашият екип има доказани задълбочени познания и практически опит в множество стратегически отрасли, включително банкиране, застраховане, търговия на дребно, производство, Forex, технологии, FMCG, фармацевтични продукти и други, което ни позволява да проектираме и доставяме фокусирани решения в подкрепа на вашите бизнес стратегии и цели. За да направим това, ние използваме нашия несравним опит, стабилни и изпитани методологии, цялостна ангажираност и практически подход за внедряване, с цел започване и ръководене на технологично ориентирани иновации във вашия бизнес.

Ако визията и стратегията за бъдещето на вашата организация отразяват преоткриването на вашия бизнес чрез стратегии за дигитализация и технологични инициативи, то ние сме уверени, че можем да предоставим осезаеми и измерими резултати чрез гъвкави и издръжливи подходи, които могат да удовлетворят дори най-специфичните нужди на нашите клиенти. Нашите специализирани решения за технологична трансформация са описани по-долу:

Дигитални стратегии

Тези проекти отразяват лазерно-остър фокус върху иновативните стратегии за дигитализация, създадени да гарантират бъдещ успех във непрекъснато променящия се технологичен пейзаж, където „Цифров “е доста обширно понятие. Освен че ви помагаме да проектирате подобни бъдещи цифрови стратегии, ние работим с вас, за да определим как вашата избрана бизнес стратегия може да бъде подкрепена, ускорена и подобрена чрез технологични инициативи, като част от съгласувана стратегическа рамка.

Ключовият резултат от тези проекти е предоставянето на фокусирана към бизнеса стратегия за цифровизация и технологична рамка, подкрепена от ясен набор от стойностни, допълнителни технологични начинания за период от 5-7 години.

Архитектурен дизайн на предприятието

Въоръжени с одобрени бизнес визии и подкрепяща технологична стратегия, привеждането на вашите търговски цели в практически и технически осъществими технологични инициативи включва множество и динамични променливи и възможности за избор. Ние работим със бордовете на нашите клиенти и тяхното изпълнително ръководство, за да проектираме персонализирана структура на предприятиято, която е бизнес ориентирана, динамична, структурирана и целенасочена, като в същото време е гъвкава и издръжлива.

Получената технологична пътна карта предоставя множество предимства на нашите клиенти, включително конкурентно технологическо предимство; иновация; количествено измерими ползи; висока ангажираност; както и ентусиазъм във вашия екип, улеснявайки културната промяна и привеждайки в съответствие бизнес стратегията с оперативните цели и реалности.

Съдействие по проекти и програми

Динамичните организации обикновено управляват „типичен бизнес модел“(екипът управлява ежедневните операции) и „Проект “(персоналът е ангажиран с бъдещото развитие на предприятието). Често се случва, че въпреки определения подход за управление на програми и проекти, разходите излизат извън контрол, крайните срокове се пропускат рутинно, а обещаните ползи не се реализират навреме или изобщо не се реализират.

С богат опит в практическото управление на мащабни програми и проекти от името на нашите клиенти опериращи в най-различни индустрии, ние сме най-добре позиционирани да оценим независимо истинското състояние на текущите Ви проекти и да разберем основната/ите причина/и за закъснения, превишаване на бюджета или пропуснати възможности, като отправим конкретни препоръки за промени в конкретни проекти, но също така и в съответните структури за управление на тези проекти и програми.

Стратегически ИТ Бенчмаркинг

Организациите често изпитват видимо корпоративно разочарование, произтичащо от неблагоприятно технологично позициониране и липса на умение и гъвкавост. Подобно разочарование понякога може да бъде възприето като пряк резултат от представата за ИТ, а именно че не се следват основни бизнес качества, като например спазване на бюджета и изпълнение на договорени срокове.

Ако като бизнес лидер смятате, че ИТ начинанията или резултатите излизат извън контрол, нашите Стратегически ИТ Бенчмаркинг услуги са проектирани да очертаят ясен път напред, който е съобразен с мисията и целите на бизнеса и културата на организацията.

Свържете се с нас