За мултинационални и местни групи от дружества външно съдействие може да помогне при разработване на данъчни стратегии, за постигане на максимални ползи от данъчното планиране и да се осигури спазване на всички изисквания на местното законодателство.

С нашия опит и експертни познания можем да предоставим професионално съдействие на бизнеси при международно данъчно планиране. Структурирането на международни сделки по ефективен от данъчна гледна точка начин, налага определена степен на специализация и изисква експертни умения от страна на професионален данъчен консултант, за да се постигнат целите на данъчното планиране.

Ние се стремим да осигурим практически решения в данъчното планиране, които да помогнат на мултинационалните бизнеси да изпълняват своите данъчни задължения навсякъде по света. Резултат от данъчното планиране ще бъде ефективност на разходите в съответствие с рисковия профил на Вашата организация.

Предлагаме цялостни решения, съобразени с Вашите индивидуални потребности и очаквания.

Свържете се с нас

Svetla Marinova

Director, Tax Services

Desislava Deyanova

Director, Head of Business Services

Neofytos Neofytou

Head of Tax Services

Savvas Μ. Klitou

Director, Tax Services

Neofytos Neofytou

Head of Tax Services

Savvas Μ. Klitou

Director, Tax Services

Valentinos Pavlides

Senior Manager, Tax Services - Transfer Pricing Services

Neofytos Neofytou

Head of Tax Services

Savvas Μ. Klitou

Director, Tax Services

Theodoros Kintis

Senior Manager, Tax Services

Neofytos Neofytou

Head of Tax Services

Cristina Saulescu

Senior Manager, Tax Services

Savvas Μ. Klitou

Director, Tax Services

Neofytos Neofytou

Head of Tax Services

Savvas Μ. Klitou

Director, Tax Services