За мултинационални и местни групи от дружества външно съдействие може да помогне при разработване на данъчни стратегии, за постигане на максимални ползи от данъчното планиране и да се осигури спазване на всички изисквания на местното законодателство.

С нашия опит и експертни познания можем да предоставим професионално съдействие на бизнеси при международно данъчно планиране. Структурирането на международни сделки по ефективен от данъчна гледна точка начин, налага определена степен на специализация и изисква експертни умения от страна на професионален данъчен консултант, за да се постигнат целите на данъчното планиране.

Ние се стремим да осигурим практически решения в данъчното планиране, които да помогнат на мултинационалните бизнеси да изпълняват своите данъчни задължения навсякъде по света. Резултат от данъчното планиране ще бъде ефективност на разходите в съответствие с рисковия профил на Вашата организация.

Предлагаме цялостни решения, съобразени с Вашите индивидуални потребности и очаквания.

Свържете се с нас

Svetla Marinova
Svetla Marinova

Director, Tax Services

Valentinos Pavlides

Senior Manager, Tax Services - Transfer Pricing Services