Важен инструмент за правителствата и данъчните власти, водещ към по-голяма прозрачност, технически, оперативни и системни предизвикателства за бизнеса. Това елиминира първоначалната гледна точка като тежест, което ви позволява да разберете основните аспекти на CbCr и какви са изискванията по отношение на спазването.

Свържете се с нас