Важен инструмент за правителствата и данъчните власти, водещ към по-голяма прозрачност, създава технически, оперативни и системни предизвикателства за бизнеса. Ние можем да ви помогнем да съставите нужния отчет и да подадете съответната информация. Това елиминира първоначалното възприемане като тежест, което ви позволява да разберете основните аспекти на отчетите по държави и какви са изискванията по отношение на спазването на правилата.

Свържете се с нас