Една от най-горещите теми на международната данъчна сцена чрез инициативата Base Erosion & Profit Shifting (BEPS) оказва пряко влияние върху дейността на мултинационални корпорации.

Предприятията, които търгуват в международен план с трансгранични трансакции, вероятно ще се сблъскат с проблеми свързани с трансферно ценообразуване, включително запитвания от данъчни власти в една или повече юрисдикции.

Можем да ви помогнем да изградите, управлявате, документирате, преглеждате и поддържате вашите политики и процеси на трансферно ценообразуване. Чрез общо разбиране и сътрудничество нашата цел е да изградим прагматични, интегрирани стратегии, насочени към данъчните рискове на днешния бизнес, позволявайки на вашата организация да постигне максималния си потенциал.

Свържете се с нас